Witamy na stronie Zakładu Geomorfologii

Zakład Geomorfologii
Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Geomorfologii jest jednym z pięciu zakładów w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od momentu powołania Zakładu w 1966 r. do 19 stycznia 1996 r. na jego czele stał prof. zw. dr hab. Stefan Kozarski. W latach 1996 - 2012 funkcję kierownika Zakładu przejął prof. zw. dr hab. Bolesław Nowaczyk. Obecnie kierownikiem Zakładu Geomorfologii jest prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak.

Skład osobowy

W Zakładzie Geomorfologii zatrudnieni są następujący pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Leszek Kasprzak, prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UAM dr hab. Piotr Kłysz, dr hab. Barbara Antczak-Górka, dr Marek Ewertowski, dr Katarzyna Issmer, dr Ewelina Lipka, dr Magdalena Ratajczak-Szczerba, dr Paweł M. Owsianny, dr Izabela Szuman-Kalita, dr Aleksandra Tomczyk, doktoranci: Magdalena Kugiejko oraz pracownicy naukowo-techniczni: mgr Mirosława Malinowska-Limanówka, mgr Przemysław Szymura.

Laboratoria

Zakład posiada dobrze zorganizowane i wyposażone laboratorium sedymentologiczne i petrograficzne. W laboratorium sedymentologicznym wykonywane są standardowe analizy teksturalne osadów (uziarnienia, obróbki ziarn kwarcowych, stopnia obtoczenia i zmatowienia ziarn kwarcu oraz mikroskopowej morfologii ziarna), a także analizy fizyko-chemiczne (oznaczenie zawartości substancji organicznej i zawartości węglanu wapnia). Do pomiaru rozkładu uziarnienia osadów drobnoziarnistych stosuje się metody optyczne, w tym dyfrakcyjną analizę pomiaru uziarnienia. W tego typu badanich wykorzystywany jest laserowy analizator uziarnienia - Mastersizer 2000 Hydro firmy Malvern. W laboratorium petrograficznym prowadzone są analizy segregacji skandynawskiego materiału narzutowego frakcji żwirowej 4-10 mm, jak rówież wykonuje się studia nad eratykami przewodnimi frakcji grubożwirowej 20-60 mm. W tym celu korzysta się z bogatej kolekcji porównawczych eratyków przewodnich, pozyskanych z odkrywek i wychodni skał w Skandynawii. W laboratorium Zakładu Geomorfologii badane są także osady organiczne. W wyposażeniu laboratorium znajdują się (poza urządzeniami pomiarowymi wymienionymi powyżej): mikroskop optyczny Stemi DV firmy Carl Zeiss, mikroskop polaryzacyjny Axioskop firmy Carl Zeiss do światła przechodzącego i odbitego oraz biologiczny mikroskop naukowo-badawczy Axioskop firmy Carl Zeiss.

Współpraca naukowa

Zakład prowadzi ożywioną współpracę naukową i wymianę doświadczeń z wieloma instytucjami naukowymi i wdrożeniowymi w Polsce i zagranicą. Pracownicy Zakładu Geomorfologii są członkami wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą. Są także członkami komitetów redakcyjnych czasopism naukowych.