dr Aleksandra Tomczyk

Adiunkt
dyżur
nr pokoju 249
e-mail alto(at)amu.edu.pl
tel. +48-61 829-6203

Zainteresowania badawcze

  • Antropopresja na obszarach górskich
  • Systemy Informacji Geograficznej
  • Cyfrowa analiza rzeźby terenu

Udział w projektach badawczych

2011 - 2013 Kierownik projektu badawczego własnego nr N N305 066940 "Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej do implementacji wybranych strategii zarządzania turystyką na obszarach chronionych" - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; główny wykonawca: M. Ewertowski
2007 - 2010 Kierownik projektu badawczego własnego Nr N306 008 32/0745 "Ilościowy model przekształcenia rzeźby szlaków turystycznych na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego" - finansowany przez MNiSW

Prowadzone zajęcia

  • Geoinformacja - laboratoria
  • Geomorfometria - laboratoria
  • Grafika komputerowa - wykład, laboratoria
  • Kartowanie i GIS w analizie środowiska - laboratoria
  • Turysytka w obszarach chronionych - monograf

Przebieg pracy zawodowej

od 2013 Uczestnictwo w programie "Mobilność Plus" finansowanym przez MNiSW, University of York, York, Wielka Brytania
od 2011 Adiunkt ze stopniem doktora, Zakład Geomorfologii, IGiG
14.06.2011 Obrona rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem "Analiza ilościowa degradacji szlaków turystycznych na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego i Popradzkiego Parku Krajobrazowego"
2006-2011 Studia doktoranckie na WNGiG

Pełnione funkcje

2011-2013 Opiekun II roku Geoinformacji

Członkostwo w organizacjach naukowych

The Association of Polar Early Career Scientists (APECS)

Permafrost Young Researchers Network

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

Wyróżnienia i nagrody

2013 Laureatka Stypendium "Mobilność Plus" - finansowanie MNiSW, University of York, York, Wielka Brytania
2012 Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską

Dorobek naukowy

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2013 - Planning of recreational trails in protected areas: Application of regression tree analysis and geographic information systems. Applied Geography 40: 129-139.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2013 - Quantifying short-term surface changes on recreational trails: The use of topographic surveys and 'digital elevation models of differences' (DODs), Geomorphology 183(1): 58-72.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., K. Popko-Tomasiewicz, 2012 - Ocena stanu tras turystycznych w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 83-97.

Ewertowski M., Kasprzak L., Szuman I., Tomczyk A.M., 2012 - Controlled, ice-cored moraines: sediments and geomorphology. An example from Ragnarbreen, Svalbard. Zeitschrift für Geomorphologie 51(1): 53-74. DOI: 10.1127/0372-8854/2011/0049.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2011 - Degradation of recreational trails, Gorce National Park, Poland. Journal of Maps 7(1): 507-518. 10.4113/jom.2011.1195.

Tomczyk A.M., 2011 - A GIS assessment and modelling of environmental sensitivity of recreational trails: The case of Gorce National Park, Poland, Applied Geography 31(1): 339-351.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2010 - Changes of Arctic landscape due to human impact, north part of Billefjorden area, Svalbard. Quaestiones Geographicae, 29 (1): 75-83.

Ewertowski M., Kasprzak L., Szuman I., Tomczyk A.M., 2010 - Depositional processes within the frontal ice-coredmoraine system, Ragnar glacier, Svalbard. Quaestiones Geographicae, 29 (1): 27-36.

Tomczyk A.M., 2010 - Cyfrowe modele mikroform rzeźby terenu i ich zastosowanie do badania dynamiki przekształceń powierzchni szlaków turystycznych. Landform Analysis, vol. 12: 127-136.

Tomczyk A., 2009 - Wykorzystanie tachimetru elektronicznego do badania przekształcenia powierzchni szlaków turystycznych. [W:] Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, Kasprzak L. (red.), Zakład Graficzny UAM, Poznań: 23-27.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2008 - Oddziaływanie wybranych form turystyki na środowisko przyrodnicze - przegląd metod badań. [W:] Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 1. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 239-260.

Kotus J., Ewertowski M., Tomczyk A., 2008 - Czy Poznań może być miastem otwartym dla turystów? Konserwatorium wiedzy o mieście, 21: 277-287.

Ewertowski M., Tomczyk A., 2007 - Ocena stanu środowiska geograficznego szlaków turystycznych - wykorzystanie GIS do integracji danych terenowych i kartograficznych. Przegląd Geograficzny, vol. 79 (2), s. 271-295.

Ewertowski M., Tomczyk A., 2007 - Numeryczny Model Terenu i jego pochodne dla recesyjnych form młodoglacjalnych na obszarze Wielkopolski. [W:] Smolska E., Giriat D., (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady. Uniwersytet Warszawski. Warszawa, s. 141-150.

Ewertowski M., Tomczyk A., 2007 - Zastosowanie GIS do oceny środowiska geograficznego szlaków turystycznych na przykładzie Tatrzańskiego i Wielkopolskiego Parku Narodowego. [W:] Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, tom IV, Smolska E., Szwarczewski P. (red.), VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki, 14-16 czerwca 2007 r., Warszawa: 61-64.