dr Marek Ewertowski   

Adiunkt
dyżur
nr pokoju 249
e-mail evert(at)amu.edu.pl
tel. +48-61 829-6203

Zainteresowania badawcze

  • Sedymentologia i geomorfologia glacjalna
  • Systemy Informacji Geograficznej
  • Cyfrowa analiza rzeźby terenu (geomorfometria)

Udział w projektach badawczych

2007-2009 Kierownik projektu badawczego własnego Nr N306 008 32/0745 pt. "Morfologiczne i sedymentacyjne efekty zaniku vistuliańskich wałów lodowo-morenowych na wybranych obszarach Wielkopolski" - finansowany przez MNiSW

Prowadzone zajęcia

  • Architektura Systemów Informatycznych
  • Geoinformacja
  • Grafika komputerowa
  • Fotogrametria cyfrowa
  • Informatyka
  • Teleprzetwarzanie w czasie podejmowania decyzji

Przebieg pracy zawodowej

od 2011 Uczestnictwo w programie "Mobilność Plus" finansowanym przez MNiSW, Durham, Wielka Brytania
od 2009 Adiunkt ze stopniem doktora, Zakład Geomorfologii, IGiG
2.06.2009 Obrona rozprawy doktorskiej "Wykształcenie litofacjalne i morfologiczne współczesnych i vistuliańskich wałów lodowo-morenowych na wybranych obszarach Spitsbergenu i Wielkopolski"
2004-2009 Studia doktoranckie na WNGiG

Pełnione funkcje

od 2009 Central European Journal of Geosciences - redaktor z zakresu geomorfologii, http://versita.com/ewertowski/
od 2004 Opiekun sekcji geomorfologicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM

Członkostwo w organizacjach naukowych

The Association of Polar Early Career Scientists (APECS)

Permafrost Young Researchers Network (PYRN)

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP)

PAGES - Past Global Changes

Wyróżnienia i nagrody

2011 Laureat Stypendium "Mobilność Plus" - finansowanie MNiSW, Durham, Wielka Brytania
2007 Laureat Stypendium Fundacji Rodziny Kulczyków
2006 Laureat "Konkursu na Stypendia dla Najlepszych Doktorantów w Wielkopolsce" realizowanego przez Fundację im. A. Mickiewicza - Poznański Park Naukowo Technologiczny w ramach działania 2.6. ZPORR

Dorobek naukowy

Szuman I., Ewertowski M., Kasprzak L., 2013 - Thermo-mechanical facies representative of fast and slow flowing ice sheets: the Weichselian ice sheet, a central west Poland case study, Proceedings of the Geologists' Association 124(5): 818-833.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2013 - Planning of recreational trails in protected areas: Application of regression tree analysis and geographic information systems. Applied Geography 40: 129-139.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2013 - Quantifying short-term surface changes on recreational trails: The use of topographic surveys and 'digital elevation models of differences' (DODs), Geomorphology 183(1): 58-72.

Ewertowski M., Kasprzak L., Szuman I., Tomczyk A.M., 2012 - Controlled, ice-cored moraines: sediments and geomorphology. An example from Ragnarbreen, Svalbard. Zeitschrift für Geomorphologie 51(1): 53-74. DOI: 10.1127/0372-8854/2011/0049.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., K. Popko-Tomasiewicz, 2012 - Ocena stanu tras turystycznych w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 83-97.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2011 - Degradation of recreational trails, Gorce National Park, Poland. Journal of Maps 7(1): 507-518. 10.4113/jom.2011.1195.

Nowak M., Muszyński A., Ewertowski M., 2011 - Praktyczne aspekty wykorzystania wybranych metod ustalania składu mineralnego w ksenolitach perydotytowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 444: 157-170.

Kasprzak L., Ewertowski M., Szuman I., 2011 - Wielkopolska epoka lodowa. Osady i formy glacjalne w wybranych stanowiskach Wielkopolski. Landform Analysis 16: 155-186.

Ewertowski M., Kasprzak L., Szuman I., Tomczyk A.M., 2010 - Depositional processes within the frontal ice-coredmoraine system, Ragnar glacier, Svalbard. Quaestiones Geographicae, 29 (1): 27-36.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2010 - Changes of Arctic landscape due to human impact, north part of Billefjorden area, Svalbard. Quaestiones Geographicae, 29 (1): 75-83.

Ewertowski M., 2009 - Ice-wedge pseudomorphs and frost-cracking structures in Weichselian sediments, central-west Poland. Permafrost and Periglacial Research. DOI 10.1002/ppp.657

Kotus J., Ewertowski M., Tomczyk A., 2008 - Czy Poznań może być miastem otwartym dla turystów? Konserwatorium wiedzy o mieście, 21: 277-287. (in Polish)

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2008 - Oddziaływanie wybranych form turystyki na środowisko przyrodnicze - przegląd metod badań. [W:] Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 1. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 239-260.

Ewertowski M., Mikuła Ł., 2008 - Zastosowanie systemów informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym. [W:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 123-134.

Ewertowski M., Tomczyk A., 2007 - Numeryczny Model Terenu i jego pochodne dla recesyjnych form młodoglacjalnych na obszarze Wielkopolski. [W:] Smolska E., Giriat D., (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady. Uniwersytet Warszawski. Warszawa, s. 141-150.

Ewertowski M., Tomczyk A., 2007 - Ocena stanu środowiska geograficznego szlaków turystycznych - wykorzystanie GIS do integracji danych terenowych i kartograficznych. Przegląd Geograficzny, vol. 79 (2), s. 271-295.

Kasprzak L., Ewertowski M., 2007 - Ice-cored moraines in the Petunia Bukta area - examples from Ragnar marginal zone. Landform Analysis, vol. 5, s. 37-40.

Rachlewicz G., Szczuciński W., Ewertowski M., 2007 - Post-"Little Ice Age" retreat rates of glaciers around Billefjorden in central Spitsbergen, Svalbard. Polish Polar Research, vol. 28 (3), s. 159-186.

Ewertowski M., Rzeszewski M., 2006 - Using DEM to recognize possible minor stays of Vistulian (Weichselian) ice-sheet margin in the Wielkopolska Lowland. Quaestiones Geographicae, 25A, s. 7-21.