dr Marek Ewertowski   

Ph.D.
duty hours
room number 249
e-mail evert(at)amu.edu.pl
phone +48-61 829-6203

Research interests

 • Glacial sedimentology and geomorphology
 • Processes, sediments and landforms of Pleistocene and modern ice marginal zones
 • Digital terrain modelling (geomorphometry)
 • Remote Sensing
 • GIS-tools for landform analysis and visualizations

Research projects

2.04.2007-1.04.2009 leader of the individual project number N306 008 32/0745 "Morphological and sedimentological effects of decay of the ice-cored moraines in Wielkopolska" - founded by Polish Ministry of Science and Higher Education

Classes and lectures

 • Geomorphometry
 • Geoinformation
 • Computer graphics
 • Digital photogrammetry
 • Informatics
 • Data teleprocessing

Course of professional activity

since 2011 fellowship (Durham, UK)
since 2009 PhD Lecturer, Department of Geomorphology, IGiG
2.06.2009 PhD: "Lithological and morphological features of modern and weichselian ice-cored moraines - based on selected areas of Spitsbergen and Wielkopolska"
2004-2009 Doctoral Studies, Faculty of Geographical and Geological Sciences, AMU, Poznań

Current functions

since 2004 Supervisor of the Geomorphology section of the Geography Student Scientific Association UAM
since 2009 Central European Journal of Geosciences - editor in the field of geomorphology, http://versita.com/ewertowski/

Member

The Association of Polar Early Career Scientists (APECS)

Permafrost Young Researchers Network (PYRN)

The Association of Polish Geomorphologists (APG)

PAGES - Past Global Changes

Fellowships and Prizes

2011 Fellowship of "Mobilność Plus", Durham, UK
2007 Fellowship of the Kulczyk Foundation
2006 Fellowship for the best PhD Student in Wielkopolska, granted by the Adam Mickiewicz University Foundation

Selected publications

Szuman I., Ewertowski M., Kasprzak L., 2013 - Thermo-mechanical facies representative of fast and slow flowing ice sheets: the Weichselian ice sheet, a central west Poland case study, Proceedings of the Geologists' Association 124(5): 818-833.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2013 - Planning of recreational trails in protected areas: Application of regression tree analysis and geographic information systems. Applied Geography 40: 129-139.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2013 - Quantifying short-term surface changes on recreational trails: The use of topographic surveys and 'digital elevation models of differences' (DODs), Geomorphology 183(1): 58-72.

Ewertowski M., Kasprzak L., Szuman I., Tomczyk A.M., 2012 - Controlled, ice-cored moraines: sediments and geomorphology. An example from Ragnarbreen, Svalbard. Zeitschrift für Geomorphologie 51(1): 53-74. DOI: 10.1127/0372-8854/2011/0049.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., K. Popko-Tomasiewicz, 2012 - Ocena stanu tras turystycznych w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 83-97.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2011 - Degradation of recreational trails, Gorce National Park, Poland. Journal of Maps 7(1): 507-518. 10.4113/jom.2011.1195.

Kasprzak L., Ewertowski M., Szuman I., 2011 - Wielkopolska epoka lodowa. Osady i formy glacjalne w wybranych stanowiskach Wielkopolski. Landform Analysis 16: 155-186.

Nowak M., Muszyński A., Ewertowski M., 2011 - Praktyczne aspekty wykorzystania wybranych metod ustalania składu mineralnego w ksenolitach perydotytowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 444: 157-170.

Ewertowski M., Kasprzak L., Szuman I., Tomczyk A.M., 2010 - Depositional processes within the frontal ice-coredmoraine system, Ragnar glacier, Svalbard. Quaestiones Geographicae, 29 (1): 27-36.

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2010 - Changes of Arctic landscape due to human impact, north part of Billefjorden area, Svalbard. Quaestiones Geographicae, 29 (1): 75-83.

Ewertowski M., 2009 - Ice-wedge pseudomorphs and frost-cracking structures in Weichselian sediments, central-west Poland. Permafrost and Periglacial Research. DOI 10.1002/ppp.657

Kotus J., Ewertowski M., Tomczyk A., 2008 - Czy Poznań może być miastem otwartym dla turystów? Konserwatorium wiedzy o mieście, 21: 277-287. (in Polish)

Tomczyk A.M., Ewertowski M., 2008 - Oddziaływanie wybranych form turystyki na środowisko przyrodnicze - przegląd metod badań. [W:] Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 1. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 239-260.

Ewertowski M., Mikuła Ł., 2008 - Zastosowanie systemów informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym. [W:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 123-134.

Ewertowski M., Tomczyk A., 2007 - Numeryczny Model Terenu i jego pochodne dla recesyjnych form młodoglacjalnych na obszarze Wielkopolski. [W:] Smolska E., Giriat D., (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady. Uniwersytet Warszawski. Warszawa, s. 141-150.

Ewertowski M., Tomczyk A., 2007 - Ocena stanu środowiska geograficznego szlaków turystycznych - wykorzystanie GIS do integracji danych terenowych i kartograficznych. Przegląd Geograficzny, vol. 79 (2), s. 271-295.

Kasprzak L., Ewertowski M., 2007 - Ice-cored moraines in the Petunia Bukta area - examples from Ragnar marginal zone. Landform Analysis, vol. 5, s. 37-40.

Rachlewicz G., Szczuciński W., Ewertowski M., 2007 - Post-"Little Ice Age" retreat rates of glaciers around Billefjorden in central Spitsbergen, Svalbard. Polish Polar Research, vol. 28 (3), s. 159-186.

Ewertowski M., Rzeszewski M., 2006 - Using DEM to recognize possible minor stays of Vistulian (Weichselian) ice-sheet margin in the Wielkopolska Lowland. Quaestiones Geographicae, 25A, s. 7-21.