prof. UAM dr hab. Maria Górska-Zabielska   

Associated professor
 
duty hours Monday 6:00 - 8:00 p.m.
room number 239
e-mail gorska(at)man.poznan.pl
phone +48-61 829-6208

Scientific interests are focused on:

 • geodiversity od Great Poland and the Middle Pommerania in light of the analysis of erratic boulders, including abiotic nature monuments
 • stony architecture of secular and sacred objects of cultural heritage of the NW Poland in light of analysis of Scandinavian indicator erratics,
 • geological reserves of the Pleistocene glaciomarginal zones in Wielkopolska and Middle Pommerania - their reconnaissance, protection and dissemination,
 • petrography of middle-coarse gravels of glacial deposits of the Late Pleni-Weichselian in north-western Poland (Wielkopolska, Western and Middle Pommerania) and in north-eastern Germany (Meklemburg-Vorpommern),
 • Fennoscandian indicator erratics of glacial accumulation deposits of Leszno-(=Brandenburg), Poznań (=Frankfurt) and Pomerania Phases of the Pleni-Weichselian in NW Poland and NE Germany,
 • characteristics of some textural features of glacial deposits (granulometry, analysis of micromorphology of sand quartz grains, heavy mineral content)

Current research projects

 • Geopark "Glacial landscape upon the Odra river" - cooperation with R. Dobracki and A. Piotrowski, Polish Geological Institute - Polish Scientific Institute in Szczecin, and Mayor of Moryń, J. Maranda: "Stone in nature, history and culture"
 • Geopark "Glacial region of Drawa and Dębnica rivers" - cooperation with K. Kamieńska, Geological Enterprise POLGEOL SA, Department Gdańsk: "Geotouristic potential in the planned geopark"
 • Course of glacial events on the nothern edge of Polish Uplands (Przedborski Ridge) and in the adjacent regions" (together with Dr. Lucyna Wachecka-Kotkowska, Łódź University, project No. N N306 721140)
 • Geodiversity of Great Poland according to assessment of conservation status of its erratic boulders - project in cooperation with geography students, UAM, Poznań
 • Geodiversity of south-western Masovia
 • Stony architecture of secular and sacred objects of cultural heritage of the NW Poland in light of analysis of Scandinavian indicator erratics
 • more information...

Teaching

Lectures Enivironmental geodiversity: natural, cultural and legal aspects (in Polish)
Valuation and protection of geodiversity
Specialised German terminology in geography
Touristic attractions of Great Britain, Germany, Switzerland and Hungary (both in Polish and English)
Other Master seminars for students of (1) geography and (2)tourism and recreation

Current functions

 • member of the scientific council of the Institute of Geoecology and Geoinformatics
 • member of the scientific council of the Faculty of Geographical and Geological Sciences
 • member of the Polish Geomorphological Society, since 1991
 • member of the Didactic Commission in the Institute of Geoecology and Geoinformatics

Course of professional activity

1.10.1989 - 31.01.1998 Institute of Paleogeography and Geoecology UAM Poznań, assistent
15.09.1993 - 15.01.1995 Institut für Geographische Wissenschaften Freie Universität Berlin, Deutsche Forschungsgemeinschaft project
01.02.1998 - 27.10.2008 Institute of Geoecology and Geoinformatics UAM Poznań, Ph. D.
28.10.2008 - 30.04.2009 Ph. D. with habilitation
1.05.2009 Ph. D., associated professor

Prizes

1st Prize of Polish Geographical Society in the competition: "Best Master Thesis on Geography", 1989

Prize of the Prime Minister for the outstanding research achievements, 1989

individual 1st Prize of the President of Adam Mickiewicz University for the outstanding research achivements in 2008

Selected publications

2006: Czubla P., Gałązka D., Górska M.: Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski. Przegląd Geologiczny 54(4): 245-255.

2007: Eratyki skandynawskie - metodyka i interpretacja. [w:] E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (red.) Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku, Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa: 75-82.

2008: Conditions of sedimentation in the Weichselian glaciomarginal zone of northeastern Germany. Geological Quaterly 52(2): 157-168.

2008: Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry, Wyd. Naukowe UAM, Geografia 78: 330.

2008: Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec. Geologos 14 (2), UAM, Poznań: 55-73.

2008: Górska-Zabielska M., Stach A.: Analiza struktury przestrzennej i estymacja składu petrograficznego osadów fluwioglacjalnych vistulianu w obrębie strefy marginalnej lobu Odry i obszarów przyległych. Przegl. Geograf. 80(1): 75-104.

2008: Górska-Zabielska M., Pisarska-Jamroży M.: Zróżnicowanie petrograficzne plejstoceńskich osadów Pomorza Zachodniego na przykładzie żwirów z Chełma Górnego i Cedyni. Przegl. Geolog. 56(4): 317-321.

2009: Petrografia żwirów lobu Odry. [w:] A. Kostrzewski, Re. Paluszkiewicz (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Geografia 88: 91-108.

2009: Ogródek petrograficzny Wielkopolskiego Parku Narodowego. [w:] B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.), Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, Poznań-Jeziory 2009: 225-235.

2010: Analiza petrograficzna osadów glacjalnych - zarys problematyki. Landform Analysis, 12: 48-69.

Gerd Lüttig 1926-2010. Przegląd Geologiczny 10: 974-975.

2010: Górska-Zabielska M., Zabielski R., Petrographic analysis and indicator erratics of gravels of the Odra Lobe. Studia Quaternaria 27: 17-25.

2010: Głazy narzutowe Wielkopolski. Prace i Studia z Geografii i Geologii t. 18. Bogucki Wyd. Naukowe: 69.

2010: Uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce północno-zachodniej w świetle wybranych geozasobów. [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, M. Słowik (red.) Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki, Uniwersytet A. Mickiewicza, Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace 5: 77-89.

2011: Ochrona przyrody nieożywionej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Landform Analysis, 16: 191-193.

2012: Górska-Zabielska M., Zabielski R.: Kleinkieszählung und Leitgeschiebe des Oder Lobus. Zeitschrift für Geomorphologie 55(4): 493-513.

2011: Ogródki petrograficzne w Poznaniu i najbliższej okolicy. [w:] M. Ratajczak-Szczerba (red.), Człowiek i środowisko. Studium interdyscyplinarne. Studia i Prace z Geografii i Geologii 19: 99-107.

2011: Osady akumulacyjnej moreny czołowej i nasady sandru, strefa glacimarginalna fazy pomorskiej. Storkowo - stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej, NW Polska. [w:] M. Pisarska-Jamroży, R. Dobracki (red.): Osady glacigeniczne fazy pomorskiej od Uckermark po Równinę Białogardzką. Poznań, 55-65.

2012: Potencjał geoturystyczny Pruszkowa i okolicy. [w:] Lubowiecki-Vikuk A. (red.), Sport i turystyka w Pruszkowie - potencjał rozwojowy. Seria Monografie 5: 48-56.

2012: Wachecka-Kotkowska L., Czubla P., Górska-Zabielska M., Król E.: Poligeneza pagóra w okolicach Mąkolic na wododziale Wisły i Odry na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, region łódzki. Acta Universitatis Lodziensis, 100: 161-178.

2013: Geowalory Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu [Geovalues of the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań]. Bad. Fizjograf.

2013: Lapidarium w Żurawcu na Pojezierzu Drawskim, Pomorze środkowe [Petrographic garden in Żurawiec, the Drawskie Lakeland, Middle Pomerania]. Przegl. Geograficzny, 35 (3): 323-342.