dr Ewelina Lipka  

Adiunkt
dyżur środa 12:00 - 14:00
nr pokoju 258
e-mail e.lipka(at)amu.edu.pl
tel. +48-61 829-6331

Zainteresowania badawcze

 • Geomorfologia glacjalna
 • Sedymentologia - warunki sedymentacji w strefie marginalnej lądolodu
 • Petrografia żwirów średnio- i gruboziarnistych osadów lodowcowych
 • Fennoskandzkie skały narzutowe w osadach lodowcowych
 • Mikromorfologia osadów polodowcowych - osady polodowcowe w płytkach cienkich

Udział w projektach badawczych

Micromorphological evidence for sediment liquefaction and remobilisation during deformation of subglacial tills and its influence on till mobility and glacier movement (E. Phillips, E. Lipka, J.J.M. van der Meer)

The formation of Mega Scale Glacial Lineations: insights into the mechanisms of ice stream flow (M. Spagnolo)

Prowadzone zajęcia

 • Geomorfologia - ćwiczenia kameralne i terenowe   sylabus
 • Geomorphology - ćwiczenia kameralne dla studentów zagranicznych syllabus
 • Glacial Geology and Geomorphology - wykłady i seminaria dla studentów zagranicznych sylabus
 • Podstawy Geomorfologii (Ochrona środowiska)
 • Laboratoria magisterskie

Pełnione funkcje

 • Opiekun studentów 3. roku Geografii - studia niestacjonarne
 • Komisja Geomorfologii Glacjalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
 • Quaestionaes Geographicae - redakcja

Przebieg pracy zawodowej

01.07.2012 - 31.08.2012 staż naukowy w British Geological Survey
od 1.10.2011 Instytut Geoekologii i Geoinformacji WNGiG UAM, adiunkt ze stopniem doktora
17.06.2011 Obrona rozprawy doktorskiej "Zróżnicowanie cech petrograficznych osadów polodowcowych na Wysoczyźnie Lubuskiej", napisanej pod kierunkiem Prof. UAM dr hab. Marii Górskiej-Zabielskiej, WNGiG UAM
01.02.2011 - 30.04.2011 Stypendium w Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (niemiecka służba geologiczna)
15.08.2010 - 15.01.2011 Stypendium na Aarhus Universitet, Dania
1.10.2006 - 30.06.2011 Studia doktoranckie Instytut Geoekologii i Geoinformacji WNGiG UAM

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2006 Członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Dorobek naukowy

Lipka E., 2007: Środowisko depozycyjne osadów strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego na przykładzie kemu z okolic Wielenia Pomorskiego. Przegląd Geologiczny, 55, 3: 205-206.

Lipka E., 2009: Zróżnicowanie petrograficzne osadów polodowcowych strefy marginalnej fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego na Wysoczyznie Lubuskiej. [W:] A. Kostrzewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. V (w druku).

Lipka E., 2009: Obszary źródłowe osadów strefy czołowomorenowej fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego na Ziemi Lubuskiej. [W:] A. Richling, M. Fuhrmann (red.), Geograficzne spotkania w drodze. Krok trzeci - Warszawa, WGiSR UW (w druku).

Szuman I., Piotrowski J.A., Lipka E., 2011: Inferences on the nature of the ice/bed interface from field and experimental studies. [W:] Glacitectonic Workshops, Sheringham, 11-16.09.2011. Quaternary Research Association, Norfolk, 13.

Phillips, Lipka E., van der Meer, 2013: Micromorphological evidence of liquefaction, injection and sediment deposition during basal sliding of glaciers. Quaternary Science Reviews, 81: 114-137.

więcej informacji...