mgr Mirosława Malinowska-Limanówka

Pracownik naukowo-techniczny
 
nr pokoju L015
tel. +48-61 829-6274

Zainteresowania badawcze

    Wykonywanie analiz laboratoryjnych:
  • sedymentologicznych - analiza sitowa; areometryczna Casagrande`a w modyfikacji Prószyńskiego; laserowa metoda dyfrakcji optycznej na aparacie Mastersizer2000 firmy Malvern
  • chemicznych - zawartości CaCO3 aparatem Scheiblera; zawartości materii organicznej metodą strat żarzenia
  • morfologicznych - obróbka ziarna kwarcowego na graniformametrze spychaczowym Krygowskiego

Prowadzone zajęcia

Opieka nad pracami magisterskimi studentów WNGiG z zakresu geomorfologii

Opieka nad pracami laboratoryjnymi członków sekcji geomorfologicznej SKNG

Przebieg pracy zawodowej

1995 Awans na stanowisko starszego specjalisty (etat naukowo-techniczny)
1985 Awans na stanowisko specjalisty (etat naukowo-techniczny)
01.01.1980 Zatrudnienie

Dorobek naukowy

Szymura P., Malinowska-Limanówka M., 2012: Zastosowanie analizatora wielkości i kształtu cząstek Morphologi G3 do badań teksturalnych osadów. Badania Fizjograficzne. Seria A Geografia fizyczna R III (A63).Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań: 139-151. ISBN 978-83-7654-158-7

Ibragimow A., Szymura P., Malinowska-Limanówka M., 2012: Zanieczyszczenia metalami śladowymi osadów powodziowych w 2010 roku na środkowym odcinku rzeki Odry. Cz. II, Laboratorium 9-10/2012, Laboratorium środowiskowe. www.laboratorium.elamed.pl

Ibragimow A., Walna B., Malinowska - Limanówka M., 2011: Środowiskowe skutki powodzi w 2010 r. w aspekcie zanieczyszczenia osadów fluwialnych metalami śladowymi. Prace z zakresu geografii i geologii WNGiG ISBN 978-83-63400-01-9

2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 13-14.05.2009 - kursy organizowane przez polski klub firmy Malvern obejmujące metodologię badań, interpretację i ocenę jakościową wyników oraz obsługę, konserwację aparatury Mastersizer 2000 (uziarnienie osadów) oraz Morphologi G3 (kształt cząstek)