dr Paweł M. Owsianny

Adiunkt
dyżur
nr pokoju 246
e-mail owsianny(at)amu.edu.pl
tel. +48-61 829-6204

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na limnologii i jej "starszej siostrze" paleolimnologii. W szczególności interesują mnie procesy ekologiczne i geoekologiczne odpowiedzialne za funkcjonowanie BioGeoSystemów (zwłaszcza jezior śródleśnych, jezior dystroficznych i jezior alloiotroficznych). więcej informacji...

Udział w projektach badawczych

od 2006 Wykonawca w grancie MNiSW (No. N304 100 31/3623) "Rozmieszczenie i bioindykacyjna rola ramienic (Characeae) różnych typów zbiorników wodnych Wielkopolski", Kierownik grantu: Dr M. Gąbka, Zakład Hydrobiologii, UAM Poznań
więcej informacji...

Prowadzone zajęcia

Bioróżnorodność i jej ochrona

Botanika środowiskowa

Metody badań ekologicznych

Pracownia magisterska na kierunku Turystyka i Rekreacja

Przewodnictwo po ośrodkach i obiektach turystycznych

więcej informacji...

Przebieg pracy zawodowej

od 2007 Adiunkt w Zakładzie Geomorfologii, WNGiG, UAM Poznań
2006 Doktorat nauk biologicznych w zakresie biologii-hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM Poznań
2004-2007 Asystent inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Geomorfologii, WNGiG, UAM Poznań
2001-2004 Przedstawiciel medyczny firm Merck, AstraZenecka, Pliva Kraków i Ratiopharm na region środkowego Pomorza i północnej Wielkopolski
1999-2004 Doktorant w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Biologii Środowiska, Wydział Biologii, UAM Poznań
1997-1999 Asystent inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Biologii Środowiska, UAM Poznań

Pełnione funkcje

 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Central European Journal of Geosciences (CEJG) - editor in the field of geomorphology
 • Członkostwo w towarzystwach naukowych (European Phycological Society, Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne)
 • Członek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego ds. Natura 2000 w Województwie Wielkopolskim
 • Członek zespołów weryfikacyjnych w sprawie przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowaniu zmian w ekosystemach leśnych
  więcej informacji...

Wyróżnienia i nagrody

 • III° nagroda J. M. Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza za osiągnięcia w roku akademickim 2006/2007
 • Nagroda Prodziekana ds. studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza za bardzo dobre wyniki w czasie studiów, czerwiec 1999
 • Wielokrotne wyróżnienia za najlepszy poster prezentowany na konferecjach międzynarodowych
  więcej informacji...

Dorobek naukowy

Gąbka M., Owsianny P. M., Sobczyński T. 2007. Comparison of the habitat conditions of peat-moss phytocoenoses dominated by Eriophorum angustifolium Honck. or Carex rostrata Stokes from mires in Western Poland. Biodiv. Res. Conserv. 5-6: 5-13.

Owsianny P. M., Gąbka M. 2007. Zbiorniki ramienicowe i dystroficzne - cechy diagnostyczne w świetle programu Natura 2000 i przykładów z Lasów Pilskich. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2/3 (16): 584-600.

Owsianny P. M., Gąbka M. 2006. Spatial heterogeneity of biotic and abiotic habitat conditions of the lake-bog ecosystem Kuźniczek (NW Poland). Limnological Review 6: 223-231.

Gąbka M., Owsianny P. M. 2006. Shallow humic lakes of the Wielkopolska region - relation between dystrophy and eutrophy in lakes ecosystems. Limnological Review 6: 95-102.

Gąbka M., Owsianny P. M. 2005. The occurrence and habitat requirements of Nitella syncarpa (Thuillier) Kützing and Nitelletum syncarpae (Corillion 1957) Dąmbska 1996 in the Wielkopolska region. Rocz. AR Pozn. CCCLXXII, Bot.-Stec. 9: 59-68.

Owsianny P. M., Gąbka M. 2005. The occurrence of crowberry (Empetrum nigrum L., Empetraceae) in the Kuźnik Lakes Channel (northern Wielkopolska). Rocz. AR Pozn. CCCLXXII, Bot.-Stec. 8: 133-149.