dr Izabela Szuman-Kalita   

Adiunkt
dyżur czwartek 12:00 - 14:00
nr pokoju 256
e-mail szuman(at)amu.edu.pl
tel. +48-61 829-6330

Zainteresowania badawcze

 • Geologia i geomorfologia glacjalna
 • Permafrost
 • Mikromorfologia

Udział w projektach badawczych

 • Wykonawca w projekcie: Dynamika narastania zmarzliny i warunki termiczne w okresie transgresji i recesji lądolodu vistuliańskiego na obszarze Niziny Wielkopolskiej (20-16 ka BP)
 • Główny wykonawca w projekcie: Model termo-dynamiczny strefy bazalnej lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej

Prowadzone zajęcia

 • Modelowanie procesów przyrodniczych
 • Informatyka
 • Laboratoria magisterskie
 • Ćwiczenia z geomorfologii
 • Glacial Geology and Geomorphology
 • Our Future: "frozen-world" or "water-world" ?
 • Glacial geology - individual project

Przebieg pracy zawodowej

od 2008 Studia doktoranckie na WNGiG

Członkostwo w organizacjach naukowych

European Geioscience Union (EGU)

Quaternary Research Association (QRA)

Permafrost Young Researchers Network (PYRN)

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (SGP)

PAGES - Past Global Changes

Dorobek naukowy

Szuman I., Ewertowski M., Kasprzak L., 2013 - Thermo-mechanical facies representative of fast and slow flowing ice sheets: the Weichselian ice sheet, a central west Poland case study, Proceedings of the Geologists' Association 124(5): 818-833.

Ewertowski M., Kasprzak L., Szuman I., Tomczyk A.M., 2012 - Controlled, ice-cored moraines: sediments and geomorphology. An example from Ragnarbreen, Svalbard. Zeitschrift für Geomorphologie 51(1): 53-74. DOI: 10.1127/0372-8854/2011/0049.

Kasprzak L., Ewertowski M., Szuman I., 2011 - Wielkopolska epoka lodowa. Osady i formy glacjalne w wybranych stanowiskach Wielkopolski. Landform Analysis 16: 155-186.

Szuman I., Kasprzak L., 2010. Glacier ice structures infl uence on moraines developement (Hörbye glacier, Central Spitsbergen). Quaestiones Geographicae 29(1): 65-73.

Ewertowski M., Kasprzak L., Szuman I., Tomczyk A.M., 2010 - Depositional processes within the frontal ice-coredmoraine system, Ragnar glacier, Svalbard. Quaestiones Geographicae, 29 (1): 27-36.

Ewertowski M., Rzeszewski M., Szuman I., 2006 - Zróżnicowanie form i osadów marginalnych fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia w okolicach Poznania - wyniki wstępnych badań geomorfologicznych. [W:] Kostrzewski A., Czerniawska J. (red), Przemiany Środowiska Geograficznego Polski Północno-Zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 25-36.