Kontakt

Zakład Geomorfologii
Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań

tel. +48-61 829-6201 (kierownik Zakładu Geomorfologii)
fax +48-61 829-6271 (sekretariat Instytutu Geoekologii i Geoinformacji)

Dojazd do Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych