Projekty badawcze

W Zakładzie Geomorfologii podjęte zostały m.in. następujące projekty badawcze:

  • Rozwój rzeźby glacjalnej południowo-zachodniej Wielkopolski
  • Petrografia żwirów średnioziarnistych i gruboziarnistych wchodzących w skład osadów glacjalnych i glacjofluwialnych vistulianu na obszarze północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec
  • Peryglacjalne przekształcenia rzeźby na wybranych obszarach Polski północno-zachodniej
  • Rzeźba eoliczna wybranych obszarów Pomorza i Wielkopolski w świetle badań osadów i wieku form
  • Wahania poziomu jezior w świetle badań form brzegowych
  • Sytuacja geomorfologiczna i geologiczna stanowisk archeologicznych na obszarze Wielkopolski
  • Geozasoby plejstoceńskich stref marginalnych Pomorza i Wielkopolski
  • Fennoskandzkie eratyki przewodnie i ich wymowa paleogeograficzna